Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej

Wszystko o Katowicach

 

Jeśli szukasz samochodów dostępnych w Katowicach na wynajem to świetnie trafiłeś!

Sprawdź

 

 

Historia

Pierwsza notka na temat Katowic zachowała się w dokumentach księdza Kazimierskiego, który był wizytatorem w parafii Boguckiej w roku 1598. Historia Katowic rozpoczyna się jednak od dziejów zdecydowanie starszych słowiańskich osad rolniczych z XIV oraz XVI wieku, jak również kuźnic żelaza, które dziś stanowią dzielnice miasta. Kuźnice powstawały na złożach płytko występujących rud żelaza. To właśnie te złoża, stały się podstawą do rozwoju przemysłu na obszarze dzisiejszych Katowic. Trudno uwierzyć, iż jeszcze stosunkowo niedawno, miasto pokryte były lasami i bagniskami, poprzeplatane gęsto siecią cieków wodnych.

Rozwojowi kuźnic towarzyszył wzrost osad, co wytyczyło kierunek współczesnych Katowic. Huta Marta Znajdująca się nad rzeką Rawą, Kuźnica Bogucka po raz pierwszy została odnotowana w 1397 roku, jednocześnie była jednym z najstarszych zakładów tego rodzaju na terytorium Polski. Działała bardzo długo, bo aż do XVIII stulecia, jej koniec nastąpił z powodu wprowadzenia do użytku wielkich pieców hutniczych. Oprócz Kuźni Boguckiej, w pobliżu funkcjonowały jeszcze 3 podobnego typu: załęski, szopieński oraz roździeński. Ostatni jest związany z postacią Walentego Roździeńskiego, który jest autorem poematu "Officina ferraria abo huta i warsztat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego". Podobną historię dzielą również inne katowickie dzielnice. Najstarsza katowicka dzielnica to Dąb. Pierwsze wzmianki o tej dzielnicy sięgają 1299 roku. Należała ona przez kilka stuleci do klasztoru Bożogrobców z Miechowa.

Ciężko jasno określić pochodzenie nazwy Katowice. Rzekomo pochodzi od imienia lub przezwiska pierwszego z osadników: dzierżawcy Kata, albo od sformułowania "kąty" - w ten sposób niegdyś określano chaty zagrodników, którzy trudnili się wyrębem lasu oraz transportem drewna do kuźnicy bogucickiej. ulica Pocztowa W połowie XVI stulecia, na terenie przekazanym Kuźnikom, zaczęło pojawiać się osadnictwo rolnicze, które miało charakter zagrodowy. W roku 1580, kuźnik bogucki o imieniu Andrzej postanowił założyć na swej ziemi wieś zagrodniczą o nazwie Katowice, o której wzmianki pojawiły się w dokumentacji wizytacji parafii boguckiej z roku 1598. W protokole wieś określono mianem "villa nova", czyli nowa wieś, następnie na przestrzeni kilku kolejnych wieków, osady rolnicza z kuźniczą funkcjonowały obok siebie w pokoju.

 

Miasta partnerskie

Saint-Etienne Leży w południowej części Francji, zajmuje wschodni fragment Masywu Centralnego. Miasto ulokowane jest nad rzeką Le Furan. To II miasto, biorąc pod uwagę powierzchnię regionu Rhone-Alpes. Zamieszkiwane jest przez 185 tys. ludzi (zespół miejski - 450 tys. osób). Tym samym stanowi drugą pod względem zaludnienia aglomerację, zaraz po lyońskiej. Miasto uchodzi za centralny obszar francuskiej rewolucji przemysłowej, dawniej było ośrodkiem górniczym. To także centrum przemysłu metalurgicznego (huty żelaza), maszynowego, metalowego, elektrotechnicznego, włókiennictwa i innych.

Kolonia Leży na zachodzie Niemiec, wchodzi w zespół kraju związkowego - Północna Nadrenia - Westfalia, ulokowany jest nad rzeką Ren, zaludnienie wynosi 960 tys. mieszkańców. Kolonia stanowi najstarsze z niemieckich dużych miast. Nazwa wiąże się z rzymską cesarzową Agrippiną, która urodziła się nad Renem i 50 roku n.e.: kazała zwiększyć rangę miasta do Kolonii. Razem z Rzymianami, to niemieckie miasto przejęło kulturę chrześcijańską. Drogą zarządzeń Kongresu Wiedeńskiego, Kolonia została przejęta przez Prusy w roku 1815, wówczas wraz z Berlinem wchodziła w skład największych oraz najważniejszych miast. W Kolonii znajduje się wiele cennych zabytków (kościoły romańskie oraz świątynie gotyckie z X-XV wieku). Do najsłynniejszych budowli należy katedra.

Ostrava Stanowi metropolię oraz siedzibę Okręgu Morawsko- Śląskiego, tworzy obszar o powierzchni 214 km2 i liczy 320.000 mieszkańców. W mieście najbardziej rozwinął się przemysł oraz tradycje górnicze, które sięgają początku XVII stulecia, wtedy właśnie odkryte zostały pokłady węgla kamiennego. Ostrava, to również istotne centrum kultury, handlu oraz sportu. Leży blisko granicy Polski oraz Słowacji, znaleźć tam można zabytki techniki oraz urbanistyki o unikalnych walorach. Do pozostałych miast partnerskich Katowic należą: Mobile w Stanach Zjednoczonych, Odense w Danii, Hrabstwo Południowy Dublin w Republice Irlandii, Miszkolc w Węgrzech oraz Groningen w Holandii.

Katowice Bogucice

Katowice Bogucice

Bogucice stanowią dzielnicę Katowic, w jej część wchodzą osiedla z dziewiętnastego wieku oraz współczesne osiedla. Dzielnica leży na obszarze, niegdyś działającej wsi Bogucice, która założona została w XII wieku. Po raz pierwszy o Bogucicach wspomniano w 1360 roku.więcej...

Wynajem samochodu Katowice Brynów

Katowice Brynów

Brynów składa się dwóch historycznych dzielnic: Załęskiej Hałdy oraz Osiedla Zgrzebnioka. Obecnie dzielnicę zamieszkuje blisko 25 tysięcy ludzi. Po raz pierwszy o dzielnicy wspomniano w roku 1474. Wzmianka dotyczy wsi Brwinów, która zlokalizowana była wówczas na obszarze księstwa pszczyńskiego. więcej...

Wynajem samochodu Katowice Dąb

Katowice Dąb

Dąb uchodzi za najstarszą dzielnicę Katowic, zlokalizowany jest w niegdyś północnej części miasta. Po raz pierwszy o dzielnicy wspomniano w roku 1299 roku, w dokumentacji, która zwieńczona została podpisem księcia Kazimierza Bytomskiego. Dokument stanowił akt przekazania wsi Chorzowa oraz Krasnego Dębu na rzecz klasztoru Bożogrobców. Ponadto funkcjonowaniu wsi Dąb w tamtym czasie, dowodzi również pismo autorstwa Władysława Opolskiego, pochodzące z roku 1257, w którym pojawia się informacja o odbudowie zniszczonego poprzez najazd tatarski Chorzowa oraz Białobrzezia – najprawdopodobniej pierwotne nazwy Dębu. więcej...

Wynajem samochodu Dąbrówka Mała

Katowice Dąbrówka Mała

Stanowi obecnie dzielnicę północno – wschodnią Katowic. Wyodrębniła się z niewielkiej wioski, którą założono w XV wieku. Według pism Mikołaja Salomona” z początku była to wieś niezamieszkała, dopiero przechodząc w posiadanie kolejnych właścicieli zyskiwała mieszkańców i nowe zabudowania”. więcej...

Wynajem samochodu Giszowiec

Katowice Giszowiec

Jest oddalony o 7 km od centrum Katowic, leży malowniczo pośród lasów, a jego początki sięgają XX wieku. Nazwa Giszowiec wywodzi się od nazwiska Jerzego Giesche, stanowi spolszczenie wersji niemieckiej – Gieschewald. Nazwa została nadana osadzie poprzez koncern górniczo – hutniczy, który nosił nazwę Georg von Giesches Erben, co oznacza po polsku Spadkobiercę Gieschego. więcej...

Wynajem samochodu Katowice Janów Nikiszowiec

Katowice Janów Nikiszowiec

Dzielnica ta zajmuje powierzchnię 8,6 km kwadratowych, dziś zamieszkują ją blisko 12 tysięcy mieszkańców. Została utworzona w wyniku połączenia dwóch niezależnych dzielnic Janowa oraz Nikiszowca. Janów, dawniej określano jako Janów Śląski. Jego nazwa wywodzi się od Jana Krzysztofa Mieroszewskiego, dawnego właścicielach wspomnianych terenów. W latach od 1694 do 1755, za czasów władania przez Mieroszewskiego, miał miejsce prawdziwy rozkwit dzielnicy. więcej...

Wynajem samochodu Kostuchna

Katowice Kostuchna

Dzieje Kostuchny sięgają już XVII wieku. Dzielnica wywodzi się od osady, która usytuowana była na obszarze wioski Piotrowice. Po raz pierwszy wspomniano o Kostuchnie w roku 1629, a wzmianka ma związek z karczmą, która prowadziła wyszynk z trunkami gorzelni oraz browarami należącymi do księcia pszczyńskiego. więcej...

Wynajem samochodu Katowice Koszutka

Katowice Koszutka

Koszutka obecnie uchodzi za najmniejszą dzielnicę Katowic, która mierzy 1,5 km kwadratowego powierzchni. Jej nazwa pochodzi od młynarza Koczota, założyciela młyna w XVIII wieku. Młyn ulokowany był nad nieistniejącym obecnie dopływem rzeki Rawy. więcej...

Wynajem samochodu Katowice Ligota Panewniki

Katowice Ligota Panewniki

Dzielnica ta składania się również z kilka innych pod dzielnic, które nie zostały wymienione w nazwie: Zadola, Kokocińca, Starych Panewników oraz Wymysłowa. Dzielnica zajmuje w sumie powierzchnię blisko 12,6 km kwadratowych więcej...

Wynajem samochodu Katowice Muchowiec

Katowice Muchowiec

Muchowiec jest obecnie dzielnicą śródmiejską, która zajmuje powierzchnię 6,7 km kwadratowych, a jego zaludnienie wynosi przeszło 12,5 tysiąca mieszkańców. Początki dzielnicy sięgają XVII stulecia, wpierw była ona przysiółkiem, natomiast nazwa Muchowiec pochodzi od jednego z jej mieszkańców – osadnika Muchy, których uchodził za dumnego właściciela domu oraz łąki. więcej...

Wynajem samochodu Murcki

Katowice Murcki

Dzielnica jest duża biorąc pod uwagę jej powierzchnię (44,8 km kwadratowych), dziś stanowi ona obszar leśny wraz z rezerwatem przyrody. Murcki położone są na grzbiecie paru pagórków, z jakich najwyższym jest Wzgórze Wandy. Współcześnie, dzielnica stanowi połączenie przysiółków, zwykle odmiennych pod względem historycznym. Najstarsze wzmianki przybierające postać legendy, dotyczą Siągarni - ostępu leśnego. więcej...

Wynajem samochodu Szopienice

Katowice Szopienice

Obecny kształt dzielnicy pojawił się w wyniku zespolenia Szopienic oraz Roździenia, natomiast w jej składzie znajduje się Kolonia Wilhelmina, Kolonia Bagno, Kolonia Morawa, Borki, Burowiec oraz Szabelnia. Teren 8,5 km kwadratowych zamieszkały się obecnie przez 18 tysięcy mieszkańców. Po raz pierwszy o Szopienicach wspomniano w roku 1360, gdy książę raciborski Mikołaj II, przekazał jej teren we władanie Ottonowi z Pilicy. Z tego okresu zachował się dokument przekazania praw własności, w którym jest również wzmianka o wiosce Roździeń. więcej...

Wynajem samochodu Katowice Załęże

Katowice Załęże

Nazwa Załęże wywodzi się od terenu "za łęgiem", który położony jest na wysokości Dębu, ulokowany przy południowym brzegu rzeki Rawy. Załęże założono jako wioskę w XIII stuleciu. Najdawniejsza wzmianka odnośnie Załęża wywodzi się z dokumentacji księcia opawsko-raciborskiego Mikołaja, datowana jest na 15 grudnia 1360 roku. Dokument dotyczy potwierdzenia na rzecz Ottona Pileckiego własność wsi Jażwice, Załęże, Bogucice oraz miasta Mysłowice. Prawnie, Załęże stanowiło wtedy własność księstwa raciborskiego, następnie do połowy XVI wieku, było w posiadaniu pszczyńskiego "Państwa Stanowego". więcej...

Wynajem samochodu Katowice Zawodzie

Katowice Zawodzie

Zawodzie jest obszarem historycznym położonym nad południowym brzegiem rzeki Rawy, zamyka go od kierunku zachodniego ulica Graniczna, natomiast od strony południowej Osiedle Paderewskiego. To stosunkowo młoda miejscowość, która wchodzi administracyjnie w skład Katowic. więcej...

Szukaj samochodu na wynajem
 
Facebook