Szczecin Prawobrzeże

Prawobrzeże stanowi dzielnicę Szczecina zlokalizowaną w jego południowo-wschodnim fragmencie, ulokowany jest po prawej stronie jednego z dopływów Odry - Regalicy. Na obszarze Prawobrzeża znajduje się aż 11 osiedli, które zamieszkiwane są przez blisko 84 200 ludzi. To dzielnica, której głównym walorem jest wysoki stopień zalesienia. Od swej południowej części Prawobrzeże sąsiaduje z Szczecińskim Parkiem Krajobrazowym, natomiast jego wschodni fragment leży tuż przy Puszczy Goleniowskiej. Na terenie tej dzielnicy Szczecina znajdują się aż trzy parki leśne, w związku z tym mieszkańcy tego rejonu miasta mogą liczyć na spędzanie czasu w otoczeniu zieleni i drzew.

W obszarze Prawobrzeża znajdują się jeziora Dąbie oraz Małe Dąbie. Dzielnica wykazuje funkcję typowo mieszkalną, jednakże ostatnie lata pokazały, iż następuje tu również dynamiczny rozwój sektora usługowego. Architektura tej dzielnicy obfituje osiedla wypełnione blokami mieszkalnymi oraz w domy jednorodzinne. Przemieszczając się na południe od Dąbia dotrzeć można do części historycznej, która znajduje się pod czujną pieczą konserwatora zabytków. Prawobrzeże dysponuje własnym zapleczem oświatowym, medycznym oraz rekreacyjnym. Pacjenci mogą korzystać z dwóch szpitali. Na terenie Prawobrzeża funkcjonuje 30 szkół. Mieści się tu również galeria handlowa, kino wraz z szeregiem placówek sportowych, nie brak tu też Centrum Kształcenia Sportowego. Południowy fragment dzielnicy stanowi lokalizację węzła komunikacyjnego, na który składa się europejska trasa E28 oraz droga krajowa nr 31. Prawobrzeże jest również miejscem krzyżowania się drogi krajowej nr 10, a przez południową granicę przebiega droga wojewódzka nr 119.

Prawobrzeże dysponuje czterema stacjami kolejowymi, dzięki temu dzielnica jest świetnie połączona nie tylko z okolicznymi wioskami, ale również z południową częścią Polski. Liczne połączenia autobusowe oraz tramwajowe gwarantują doskonałą komunikację z innymi rejonami Szczecina. Na terenie Prawobrzeża znajduje się też port lotniczy należący do szczecińskiego aeroklubu.

Prawobrzeże dysponuje jedenastoma placówkami przedszkolnymi, a w kolejnych etapach rozwoju maluchy mogą korzystać z aż dziewięciu szkół podstawowych oraz dwunastu szkół gimnazjalnych. Poza tym na terenie dzielnicy działa osiem liceów ogólnokształcących, dodatkowo młodzież może wybierać między dwoma liceami profilowanymi. Alternatywę stanowią dwie zasadnicze szkoły zawodowe. Mieści się tu także sześć zespołów szkół.

Dzielnica została dobrze wyposażona w zaplecze medyczne, na jej terenie mieszczą się dwa szpitale specjalistyczne wraz z sześcioma publicznymi przychodniami lekarskimi. Mieszkańcy Prawobrzeża mogą zaopatrzyć się w leki w jednej z piętnastu aptek.

Dzielnica jest także miejscem, które sprzyja rekreacji i uprawianiu sportów ponieważ funkcjonuje tu Centrum Kształcenia Sportowego zaopatrzone we własną pływalnię oraz halę sportową. Mieści się tu też Szczecińskie Centrum Tenisowe wraz ze studiem kształtowania sylwetki, klubem karate, klubem kajakarskim oraz klubem squasha.