Kraków Bieńczyce

Nazwa XVI dzielnicy stolicy Małopolski - Bieńczyce wywodzi się od pierwsze odnotowanego posiadacza wioski Bienia (Benedykta). Pierwsze doniesienia na temat wsi pochodzą z dokumentacji z roku 1224. Wioska pierwotnie stanowiła własność Kościoła św. Michała Archanioła oraz św. Stanisława Biskupa na Skałce, następnie od roku 1317 była już w posiadaniu kościoła św. Floriana. Rok 1391 to data powstania na terenie wsi pierwszego młyna nad Dłubnią, kolejny wybudowano w 1449 i do dnia dzisiejszego jest on napędzany istniejącą tam młynówką. W drugiej połowie XV stulecia we wsi wybudowano dwór wraz z folwarkiem. Do dnia dzisiejszego można podziwiać mieszczący się przy ul. Kaczeńcowej, w pobliżu stawu dwór oraz oficynę z początku XX wieku.

W kolejnych okresach istnienia, wieś Bieńczyce należała już do uposażenia kanoników katedry wawelskiej, zgodnie z tą zasadą dysponował nią Hugo Kołłątaj. Po drugim rozbiorze Rzeczpospolitej, wioska została mu odebrana. W XIX stuleciu poprzez Bieńczyce prowadziła droga do Kocmyrzowa, której powstanie przypisuje się Austriakom. Wzdłuż wspomnianej drogi w okresie 1899-1900, wybudowana została linia kolejowa określana jako kocmyrzówka. Jej istnienie zostało udokumentowane poprzez zachowane do dziś resztki torów kolejowych, pozostałości dwóch mostów kolejowych nad Dłubnią wraz z należącą do nich młynówką, ponadto nadal istnieje budynek dawnej stacji kolejowej Bieńczyce przy ul. Stadionowej. W roku 1949 we wschodnim rejonie wioski zapoczątkowano budowę miasta Nowa Huta, a w roku 1951 Bieńczyce przyłączono razem z kolejnym miastem do Krakowa, dzięki czemu stanowiło już jedno z nowohuckich osiedli.

Miejscowość od tamtej pory stanowiła dobra parafii w Raciborowicach. Na obszarze Bieńczyc mieściła się niewielka kaplica stanowiąca filię kościoła parafialnego. Przedział lat 1967-1977 był czasem budowy nowoczesnej świątyni Matki Bożej Królowej Polski zwanej również Arką Pana. Kościół stanowił pierwszą świątynie powstałą w pobliżu jednego z osiedli mieszczących się na Nowej Hucie, nie jak to było dotąd na jej dalekich krańcach. Kościół powstał w przeważającej części w efekcie starań bpa Karola Wojtyły oraz ludności Nowej Huty.