Wulkanizacja – czyli proces powstawania opony samochodowej

Pojęciem Wulkanizacja określamy proces chemiczny wiązania cząstek polimeru prowadzący do powstania gumy. Odkrywcą i zarazem prekursorem tego procesu był Charles Goodyear, który przez wiele lat prowadziła badania i w 1839 roku udało mu się z sukcesem doprowadzić do w pełni skutecznej metody. Firma Goodyear nosząca nazwisko wynalazcy procesu powstawania gumy została założona przez inwestorów nie ma z Charlsem nic wspólnego.

Wulkanizacja elastomerów

Proces wulkanizacji tradycyjnych rodzajów elastomerów („kauczuków”) opiera się na procesie addycji siarki do podwójnych wiązań chemicznych węgiel-węgiel. Wiązania to występuje w naturalnych oraz sztucznie otrzymywanych kauczukach. W wyniku tejże reakcji powstaje wiązanie C-Sx-C, gdzie x=1-3. Proces ten przeprowadza się zazwyczaj mieszając drobną siarkę rombową z kauczukiem i otrzymaną w wyniku tego procesu pastę nanosi się na bębny zwane kalandrami w temperaturze 150 °C. Kolejnym etapem jest opisana powyżej reakcja powstawania wiązań węglowych. Twardość gumy oraz jej właściwości mogą się różnić a jest to wynikiem rodzaju wykorzystanego w procesie kauczuku oraz proporcji kauczuku do siarki. Większa ilość kauczuku tym mniej elastyczna staje się uzyskana w procesie wulkanizacji guma. Procesowi wulkanizacji można poddać również inne materiały. Jest on stosowany do sklejania ze sobą dwóch lub większej ilości produktów/procesów. Np. powlekania gumą tkanin oraz tworzyw, naprawiania oraz regenerowania opon. Wulkanizacja Katowice zapraszamy.