Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Kraków

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Kraków

Siostra Faustyna Kowalska wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia bardzo młodo, bowiem w wieku 20 lat. Przeżyła w zakonie 13 lat, podczas których najdłużej mieszkała w Krakowie, Płocku oraz Wilnie. W pochodzącym z XIX wieku klasztorze, znajdującym się w krakowskich Łagiewnikach spędziła swój nowicjat oraz ostatnie lata życia. Siostra Faustyna Kowalska zasłynęła w kościele, ponieważ miewała mistyczne wizje Chrystusa Miłosiernego. Wizje te opisywała w spisywanym przez siebie dzienniczku. Później dziennik ten został wydany, a następnie przetłumaczony na wiele języków. siostra Faustyna Kowalska zmarła wcześnie, w wieku 33 lat na gruźlicę. Już wtedy uważana była niemal za osobę świętą. Zaraz po jej śmierci zamknięty dotąd klasztor otwarto na pielgrzymów, Bardzo szybko miejsce to stało się celem pielgrzymek związanych z kultem Bożego Miłosierdzia. Wraz z spopularyzowaniem się klasztoru, popularny stał się w owym czasie także kult siostry Faustyny. Z tego względu w 1993 roku Faustyna Kowalska została beatyfikowana, a 7 lat później w Rzymie kanonizowana przez papieża Jana Pawła II. Liczba pielgrzymek do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia stale rosła, dlatego też metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski powołał fundację Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, dzięki której udało się zebrać fundusze na budowę nowej świątyni. Autorem nowej bazyliki został architekt z Krakowa, profesor Witold Cęckiewicz. Budowa trwała trzy lata i zakończona została 17 sierpnia 2002 roku. Wtedy to papież Jan Paweł II dokonał uroczystej konsekracji nowo-otwartego obiektu.

Nowy budynek Sanktuarium złożony jest z dwupoziomowej świątyni o kształcie przypominającym łódź. Posiada wolnostojącą wieżę, wysoką na 77 metrów. Ponadto do kompleksu należy też Kaplica Wieczystej Adoracji oraz droga krzyżowa z płaskorzeźbami, stworzona przez Czesława Dźwigaja. Na dole bazyliki znajdują się kaplice, łącznie pięć. Wśród nich wyróżnia się Communio Sanctorum, posiadająca mozaikowy wystrój, który wyszedł spod ręki węgierskiego artysty Laszlo Puskasa

Kompleks może pomieścić nawet 5 tysięcy osób i jest to obecnie największa świątynia w Archidiecezji Krakowskiej. W 2006 roku, gdy pielgrzymkę do Sanktuarium odbywał papież Benedykt XVI, odsłonięto na terenie kompleksu 5-metrowy pomnik przedstawiający Jana Pawła II. Projektantem pomnika był profesor W. Cęckiewicz

Obraz Jezusa Miłosiernego, znajdujący się wewnątrz budynku od lat ma sprowadzać łaski na wiernych. Namalowany został w latach 40. XX wieku. Jego autorem był Adolf Hyła i stosował się on ponoć do wskazówek przekazanych przez świętą siostrę Faustynę Kowalską. Jego umiejscowienie w kościele to boczny ołtarz kaplicy zakonnej w starych, zabytkowych zabudowaniach klasztornych. Pod obrazem znajdują się również relikwie św. Faustyny.