Bytom Rynek

Bytom – historia miasta.

W dzisiejszych czasach Bytom jest uznawany za jedno z najbrzydszych i najmniej ciekawych miast w Polsce, które cieszy się złą sławą. Miasto to jednak posiada bardzo interesującą historię, której pozazdrościć mogą mu inne metropolie, które obecnie wiodą prym w Polsce.

Historia Bytomia jest niezwykle długa, ponieważ jej korzenie sięgają już XI wieku. Wtedy to można znaleźć pierwsze wzmianki na temat grodu obronnego zbudowanego przez Bolesława Chrobrego na Wzgórzach Małgorzaty. W następnych latach Bytom rozwijał się jeszcze dynamiczniej. Od XII był siedzibą kasztelani, później rozwijał się tu ważny ośrodek handlowy czy też rzemieślniczy. Tutaj także powstają pierwsze ośrodki górnicze, które zajmowały się wydobywaniem ołowiu oraz srebra. Rozwój nie został przerwany nawet przez nawałnicę Tatarów w roku 1241 roku, ponieważ w 1254 został odbudowany i lokowany na prawie niemieckim. 1532 roku Bytom pozostawał pod rządami Piastów Śląskich. Wtedy to doszło do wygaśnięcia linii opolskich.

Największy rozwój gospodarczy Bytomia przypadł na wiek XIV, kiedy to na tych terenach doszło do intensywnego rozwoju górnictwa oraz przemysłu z nim związanego. Dodatkowo na terenie Bytomia zaczęło się rozwijać hutnictwo, doszło do intensywniejszej wymiany handlowej z Polską. W XVI wieku Bytom był pod władaniem Królestwa Czeskiego Brandenburgii, potem należał do Austrii, by w 1741 roku zostać przejęty wraz z całym Śląskiem przez Prusy.

Dopiero w okresie Wiosny Ludów do głosu na terenie dzisiejszego Bytomia oraz ogólniej rzecz ujmując Śląska dochodzą polscy przedstawiciele, którzy zaczynają stawiać opór systematycznie postępującej germanizacji. To właśnie w Bytomiu zaczyna działalność Klub Narodowy oraz gazeta „Dziennik Górnośląski”. W 1921 roku doszło do podziału Górnego Śląska. W ramach niego Bytom pozostał w granicach Niemiec, ponieważ w plebiscycie za takim rozwiązaniem głosowało 74% procent mieszkańców. Problemem stał się fakt, że z trzech stron został otoczony granicą, co niekorzystnie wpłynęło na rozwój miasta. Pojawiły się problemy natury transportowej oraz ogólnie gospodarczej. Warte podkreślenia jest to, że w okresie międzywojennym w Bytomiu, jako jedynym mieście niemieckim znajdowało się gimnazjum polskie. Tutaj także mieścił się polski konsulat. W granicach Polski Bytom znalazł się dopiero w momencie zakończenia II wojny światowej oraz przeniesienia granic naszego kraju na zachód.

Na chwilę obecną Bytom jest miastem na prawach powiatu. Rada miasta składa się z 25 radnych. Jeżeli chodzi o organ wykonawczy jest nim prezydent miasta. Najważniejszym zadaniem jest zatrzymanie procesu niszczenia miasta. Bytom ma obecnie poważne problemy ze zniszczeniami pojawiającymi się na skutek osunięć ziemi powstałych w wyniku prac górniczych. Przed miastem wiele pracy, by odzyskało ono swój niepowtarzalny charakter, by znów zaczęło się zaliczać do najbardziej perspektywicznych miejsc na Górnym Śląsku.