Akademia Sztuk Pięknych

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Zanim na Krakowskim Placu Matejki powstała Akademia Sztuk Pięknych, znajdowała się tam katedra rysunku, malarstwa i rzeźby. Katedra ta była częścią Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1818 do 1819 roku. Później, gdy w 1873 roku uczelnia uzyskała pewną autonomię, rozpoczęło się jej funkcjonowanie pod szyldem Szkoły Sztuk Pięknych. Dyrektorem placówki została bardzo znana osobistość, późniejszy patrol Placu – Jan Matejko. To właśnie Matejko wystarał się dla uczelni o budowę nowej siedzi w rejonie Kleparza. Jan Matejko zadbał, aby rozpoczęto budowę faktycznej Akademii Sztuk Pięknych, która z czasem faktycznie powstała na złączeniu ulicy Basztowej i placu Matejki.

Nowo powstały budynek Akademii nawiązywał do najlepszych renesansowych tradycji. Przywodził na myśl najlepiej zaprojektowane renesansowe budowle włoskie. Niemniej budynek ukończono w 1879 roku, a autorem projektu był Polak, Maciej Moraczewski.

Początkowo znajdujący się w Kleparzu budynek stanowił siedzibę Szkoły Sztuk Pięknych. Z czasem, głównie za sprawą następcy Jana Matejki – Juliana Fałata – i jego licznych inicjatyw, Szkoła Sztuk Pięknych została awansowana i otrzymała rangę akademii,. Status czelni wyższej i rangę akademii SSP otrzymała w roku 1900.

W późniejszych latach, pomiędzy 1908 i 1914 rokiem wzniesiono kolejną siedzibę Akademii Sztuk Pięknych. Usytuowano ją przy ulicy Smoleńsk 9. Autorami projektu nowego budynku Akademii Sztuk Pięknych byli Tadeusz Stryjeński i Józef Czajkowski. Nowy budynek Akademii Sztuk Pięknych stał się z czasem symbolem krakowskiego modernizmu. Budynek ASP wyrażał sobą charakter wczesnego modernizmu, poprawionego o elementy nawiązujące do odchodzącej w niepamięć secesji.

Dziś Akademia Sztuk Pięknych ze swoimi sześcioma wydziałami jest uczelnią, gdzie studiuje ponad 900 studentów.