Bytom zabytki

Bytom jest miastem, w którym od ponad dwóch lat trwają prace, które dotyczą odnowy miasta. Cały proces odbywa się w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Sprawą rewitalizacji tego śląskiego miasta zainteresowała się sama Komisja Europejska, która uznała, że jest to jedno z tych polskich miast, które obok Łodzi oraz Wałbrzycha uchodzą za najbardziej problematyczne miasta w Unii Europejskiej. Wymagają one szczególnego wsparcia. Trzy lata temu zdecydowano w związku z tym, że miasto otrzyma sto milionów euro, które ma zostać przeznaczone na rewitalizację. Do otrzymania pieniędzy konieczne jest jednak spełnienie kilku podstawowych warunków.

Bytom chcąc otrzymać pieniądze musi stworzyć specjalny Gminny Program Rewitalizacji. W celu utworzenia go konieczne jest jednak uprzednie wyznaczenie obszarów zdegradowanych- twierdzą najwyżsi przedstawiciele Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich. Wyznaczone dwa lata temu tereny nie pokrywają się w stu procentach z tymi , które zostały opracowane przez ekspertów. W międzyczasie została uchwalona ustawa dotycząca rewitalizacji, która mówi wyraźnie, że obszarem zdegradowanym można nazwać taki, na którym pojawiają się problemy społeczne a także degradacja gospodarcza, przestrzenna czy też nawet mieszkaniowa.

Badania przeprowadzone wspólnie przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Rozwoju Miast pozwoliły na wyznaczenie 23 jednostek urbanistycznych na terenie Bytomia, spośród których wyznaczono 9 jednostek sprawiających najwięcej problemów. Znajduje się wśród nich na przykład Śródmieście Północ, Bobrek, Karb, Kolonia Zgorzelec oraz część Łagiewnik. Wszystkie te tereny zamieszkiwane są przez 40 procent bytomian. Ustawa mówi jednak, że obszar zdegradowany obejmować tereny, na których zamieszkuje nie więcej niż 30 procent ludności. To spowodowało, że trzeba było z planów usunąć Łagiewnik oraz Starych Miechowic i Karbia. Były to najmniejsze, niepodzielne jednostki urbanistyczne.

Ówczesne obszary przeznaczone do rewitalizacji zajmują jedynie 6 procent powierzchni miasta. Obszarem rewitalizacji może obejmować 20%. To spowodowało, że zdecydowano się na włączenie terenów niezamieszkałych- Szombierki, Centrum, Elektrociepłownia Szombierki, Zakłady Orła Białego, Wzgórza Małgorzatki, Parku Ludowego w Miechowicach. Wybranie tych miejsc nie jest przypadkowe. Rewitalizacje maja na celu zachęcenia do lokowania kapitału właśnie tutaj. Mają tu powstawać zakłady produkcyjne dające miejsca pracy. Ma to wyciągnąć miasto z obecnej zapaści. Kwestie własnościowe terenów nie będą wielką przeszkodą, ponieważ ustawa daje możliwość miastu wywłaszczenia miejsc. Warunkiem jest jednak to, by tereny te miały nieuregulowany status prawny. Tereny wpisane do obszaru zdegradowanego dają ich właścicielom większe szanse na pozyskanie unijnych na inwestycje. 100 milionów euro jest obecnie zabezpieczone w ramach programu operacyjnego. To istotne źródło finansowania. Będą one przyznawane na podstawie konkursów, które będą obejmować tereny znajdujące się na terenie znajdującym się na obszarach rewitalizacji.